VYPRACUJI VÁM
DOKUMENTACI HACCP NA MÍRU

Dále poskytuji:
Konzultace a poradentství v oblasti hygieny stravovacích provozů
Interní auditorskou činnost
Školení hygienického minima pro pracovníky v potravinářství
Školení provozního personálu
Zpracování sanitačních, provozních a ubytovacích řádů
Preventivní náhledy provozoven

Poskytuji poradenství s projektovou dokumentací při zahájení provozu

Služby

Poskytuji jednorázové služby i hygienické balíčky s celoročním servisem

DOKUMENTACE
HACCP

(analýza rizik a systém kritických bodů) Zpracování dokumentace a pomoc při evidenci a sestavování kritických bodů

PROVOZNÍ
A SANITAČNÍ ŘÁDY

PŘ (vnitřní norma pro zajištění běhu provozovny) a SŘ stravovacího úseku (principy sanitace – čištění a dezinfekce)

UBYTOVACÍ
ŘÁDY

Zpracování ubytovacích řádů pro penziony, hotely, ubytovny, rekreační areály, apod.

interní
audity

Provádění vnitřních auditů provozovny a ověření funkčnosti systému HACCP

ŠKOLENÍ
HYGIENICKÉHO MINIMA

Předmětem školení jsou témata týkající se kodexu hygienických pravidel, základů osobní a provozní hygieny, správné výrobní a hygienické praxe, alimentárních onemocnění, zásad systému HACCP a sanitace. Školení probíhá formou diskuze s účastníky a není pouhou teorií, je doplněno o řadu příkladů z praxe v terénu. Školení je ukončeno kontrolním testem a předáním certifikátu.  Je prováděno přímo v provozovně.

ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO
PERSONÁLU

Předmětem školení je metodika sanitace a správné manipulace s čisticími a dezinfekčními prostředky, správného postupu ředění chemikálií, základů osobní a provozní hygieny.

PREVENTIVNÍ NÁHLEDY
PROVOZOVEN

Celkový náhled stravovacího provozu (zázemí, sklady, kuchyně), zhodnocení případných nedostatků, navržení nápravného řešení, úpravy dispozičního řešení provozovny, apod. Součástí náhledu je zpracování písemné zprávy.

Provozní řády služeb epidemiologicky závažných

Zpracování provozních řádů pro wellness centra, masáže, sauny, pivní lázně, kadeřnictví, nehtovou modeláž, kosmetiku, solární studia a další…

ZPRACOVÁNÍ ZPRÁV
K PROTOKOLU O
KONTROLE STÁTNÍCH DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

Celoroční hygienický balíček je sestavován individuálně a zahrnuje služby dle požadavků provozovny.

Proč se mnou
spolupracovat

  • Usnadňuji Vám život - poskytováním hygienického servisu a hygienické péče ve Vaší provozovně
  • Jsem všude - jsem schopná Vám nabídnout mé služby v rámci celé ČR. Flexibilita a rychlost je mou doménou.

Hygienicko-epidemiologická opatření pro školská zařízení v rámci pandemie Covid-19

25. srpen 2020
V rámci aktuální situace týkající se pandemie Covid-19, poskytuji školským zařízením na základě požadavků MŠMT a krajských hygienických stanic, zpracování těchto dokumentů: